טלפון

עמוד הביתאודותינותחומי התמחותעורכי הדיןנוטריוןירושות וצוואות יצירת קשרקישוריםדרושים

 ירושות וצוואות


» ירושה עפ"י צוואה

» ירושה עפ"י דין

» צו קיום צוואה

» צו ירושה

» משך הטיפול באזורים שונים        ליצירת קשר לחץ כאן>>

לכל אדם החופש לצוות עוד בחייו מה יעשה בנכסיו לאחר מותו, מי ירש את נכסיו ומה יהיה חלקו של כל יורש בנכסים שהשאיר אחריו. באם לא ציוות אדם מה ייעשה בנכסיו לאחר מותו יחולק רכושו בהתאם לקבוע בחוק.

צוואה קודמת לירושה:
יש להבדיל בין ירושה עפ"י צוואה וירושה עפ"י דין:

ירושה עפ"י צוואה-
כל אדם כשיר לעשות צוואה מלבד: פסול דין- מי שנשללה ממנו הזכות כדין, קטין או מי שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה.
ישנן מספר סוגי צוואות וביניהן: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בע"פ, צוואה הדדית ועוד.
במקרה שהשאיר אדם צוואה, נכסיו של המוריש יחולקו לפי האמור בצוואה.

ירושה עפ"י דין-
אם לא נערכה צוואה ע"י המוריש, יחולקו נכסיו של המוריש בהתאם לקבוע בחוק.
על פי החוק מתחלקים הנכסים בין:
(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;
(2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם (לפי סדר זה).

במקרה והיה למוריש בן/בת זוג- יהיה סדר הירושה כך:
1. במקרה ולא היו למוריש קרובים כלל (למוריש לא היו ילדים, צאצאים, הורים וכו'), - יורש בן הזוג את הירושה כולה.
2. במקרה ולמוריש היו ילדים- יורש בן הזוג את מיטלטליו של המנוח ואת מכוניתו. שאר העיזבון מתחלק: מחצית לבן הזוג והמחצית השנייה לילדים.
3. אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים - שני שלישים יועברו לבן זוג וכן המיטלטלין והמכונית, והשליש הנותר לאחים או לצאצאים או להורי ההורים ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, ייטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון.

על מנת להעביר זכויות במקרקעין (בדירה, קרקע, או כל נדל"ן מסוג שהוא) על שם היורשים, וכן על מנת לקבל כספים או זכויות אחרות שהיו רשומים או מופקדים על שם המוריש אצל צד שלישי כגון בנק, חברות ביטוח וכדומה- זקוקים היורשים ע"פ דין או ע"פ צוואה לאחד משני המסמכים הבאים:
צו קיום צואה או צו ירושה.

צו קיום צוואה:
במידה ונערכה צוואה, מבקשים את צו קיום הצוואה.
ניתן להגיש את הבקשה אצל הרשם לענייני ירושה על מנת שייתן לצוואה תוקף.
להלן סדרי הפעולה על פיהם פועלים ה"זכאים" על פי הרשום בצוואה:

1. פנייה לעורך דין אשר עורך ומכין את המסמכים להגשה.

2. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים (אשר את רובם דואג עורך דין להכין):
א. בקשה לצו קיום צוואה חתומה ע"י המבקש את הצו (בדרך כלל אחד הזכאים ע"פ הצוואה) ומאומתת ע"י עורך דין.
ב. ייפוי כח של המבקש, מאומת ע"י עורך דין.
ג. תעודת פטירה של המנוח.
ד. צוואה מקורית של המנוח (משרד עו"ד רייסמן מטפל גם במקרים בהם אבדה הצוואה המקורית וליורשים יש העתק מהצוואה המקורית בלבד).
ה. הודעות הזוכים האחרים ע"פ הצוואה או אישור חתום בדואר ע"י הזוכים האחרים ע"פ הרשום בצוואה שהבקשה לצו קיום צוואה התקבלה אצלם.
ו. בנוסף, יש לשלם אגרות בסך כ- 550 ₪ לרשם לענייני ירושה (האגרות משתנות מעת לעת גם בהתאם לנסיבות). האגרות הן עבור הגשת הבקשה לצו קיום צוואה ואגרת פרסום בעיתונים היומיים.

3. הבקשה מוגשת על ידי עורך דין אל הרשם לענייני ירושה.

4. הבקשה מפורסמת בעיתון יומי. על כל מי שמעוניין להתנגד לבקשה יש 14 יום להגיש התנגדותו מיום פרסום המודעה.

5. באם לא הוגשה התנגדות, יש להמתין לתגובת האפוטרופוס הכללי אשר יודיע תוך 45 ימים האם בכוונתו להתערב בהליכים או שלא להתערב בהליכים.

6. באם יחליט האפוטרופוס הכללי שלא להתערב בהליכים- יינתן צו קיום צוואה.

7. בכל אחד מן המקרים הבאים יועבר התיק לביהמ"ש לענייני משפחה ויתקיים הליך שיפוטי:
(א) הוגשה התנגדות לבקשה;
(ב) המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;
(ג) היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לעניין הבקשה או להצטרף להליך;
(ד) האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר;
(ה) הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה;
(ו) בצוואה קיים פגם או חסר;
(ז) ישנן סוגיות של סמכות שיפוט שעולות מן הבקשה;
(ח) הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

צו ירושה:
אם לא נערכה צוואה ע"י המוריש יהיו זקוקים היורשים ע"פ דין לצו ירושה.
את צו הירושה מבקשים ע"י הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה. הבקשה מוגשת על ידי עורך דין.
להלן סדרי הפעולה על פיהם פועלים היורשים על פי הדין:

1. פנייה לעורך דין אשר עורך ומכין את המסמכים להגשה.

2. לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים (אשר את רובם דואג עורך דין להכין):
א. בקשה לצו ירושה חתומה ע"י המבקש את הצו (בדרך כלל אחד היורשים) ומאומתת ע"י עורך דין.
ב. ייפוי כח של המבקש, מאומת ע"י עורך דין.
ג. תעודת פטירה של המנוח.
ד. הודעות היורשים האחרים ע"פ הדין או אישור חתום בדואר ע"י היורשים האחרים ע"פ הדין שהבקשה לצו ירושה התקבלה אצלם.
ה. בנוסף, יש לשלם אגרות בסך כ- 550 ₪ לרשם לענייני ירושה (האגרות משתנות מעת לעת גם בהתאם לנסיבות). האגרות הן עבור הגשת הבקשה לצו ירושה ואגרת פרסום בעיתונים היומיים.

3. הבקשה מוגשת על ידי עורך דין אל הרשם לענייני ירושה.

4. הבקשה מפורסמת בעיתון יומי. על כל מי שמעוניין להתנגד לבקשה יש 14 יום להגיש התנגדותו מיום פרסום המודעה.

5. באם לא הוגשה התנגדות, יש להמתין לתגובת האפוטרופוס הכללי אשר יודיע תוך 45 ימים האם בכוונתו להתערב בהליכים או שלא להתערב בהליכים.

6. באם יחליט האפוטרופוס הכללי שלא להתערב בהליכים- יינתן צו ירושה.

7. התיק יועבר לביהמ"ש לענייני משפחה ויתקיים הליך שיפוטי במקרים שונים לרבות: הוגשה התנגדות לבקשה, היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לעניין הבקשה או להצטרף להליך; האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר; ישנן סוגיות של סמכות שיפוט שעולות מן הבקשה; הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.


משך זמן עד קבלת הצוים השונים:
** יש לשים לב כי משך הזמן בין הגשת הבקשה ללשכות הרשם לענייני ירושה ועד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, במקרים שאינם בעייתיים, משתנה בין לשכה ללשכה והוא:
הרשם לענייני ירושה באר שבע: 30 ימים.
הרשם לענייני ירושה בתל אביב וירושלים: 60 ימים.
הרשם לענייני ירושה בחיפה: 50 ימים.

____________________________________

אודותינו  •  תחומי התמחות  •  עורכי הדין  •  נוטריון  •  ירושות וצוואות  •  יצירת קשר  •  קישורים  •  דרושים